โรงเรียนกศน.ตำบลโคกหินแฮ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกหินแฮ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกหินแฮ่
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://khokhinhae.blogspot.com/