โรงเรียนกศน.ตำบลท่าลาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าลาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าลาด
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://ubonwon2509.blogspot.com/