โรงเรียนกศน.ตำบลโพนทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://phontongnfe.blogspot.com/