โรงเรียนกศน.ตำบลเรณู

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเรณู
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เรณู
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ aonteerapat@gmail.com
เว็บไซต์ http://aonteerapat.blogspot.com