โรงเรียนกศน.ตำบลธาตุพนมเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลธาตุพนมเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ธาตุพนมเหนือ
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -