โรงเรียนกศน.ตำบลกุดฉิม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุดฉิม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุดฉิม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ sawitree.aoyjaa@gmail.com