โรงเรียนกศน.ตำบลนาหนาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาหนาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาหนาด
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ neramit132509@gmail.com
เว็บไซต์ neramit132509.blogsport.com