โรงเรียนกศน.ตำบลอุ่มเหม้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอุ่มเหม้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อุ่มเหม้า
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -