โรงเรียนกศน.ตำบลพระกลางทุ่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระกลางทุ่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระกลางทุ่ง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -