โรงเรียนกศน.ตำบลโพนแพง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนแพง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนแพง
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wijitta.2506@gmail.com
เว็บไซต์ -