โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองแวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sornrak211221@gmail.com
เว็บไซต์ -