โรงเรียนกศน.ตำบลโพนทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pop_o12@hotmail.com
เว็บไซต์ -