โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่ล้อม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไผ่ล้อม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไผ่ล้อม
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -