โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแพง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแพง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแพง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ takadacefo_zx@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -