โรงเรียนกศน.ตำบลหนองเทาใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองเทาใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองเทาใหญ่
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nongplapak.blogspot.com/