โรงเรียนกศน.ตำบลมหาชัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมหาชัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มหาชัย
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://mahachai999.blogspot.com/2012/11/blog-post_8726.html