โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกสูง
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nfearaya51.blogspot.com/2012/11/blog-post.html