โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกสว่าง
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nfetombonkoksawang.blogspot.com/