โรงเรียนกศน.ตำบลกุตาไก้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุตาไก้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุตาไก้
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://kutakainfe.blogspot.com/