โรงเรียนกศน.ตำบลหนองฮี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองฮี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองฮี
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nfenonghee.blogspot.com/