โรงเรียนกศน.ตำบลปลาปาก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปลาปาก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปลาปาก
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://papak1.blogspot.com/2013/06/blog-post.html