โรงเรียนกศน.ตำบลวังตามัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังตามัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังตามัว
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ aoo133ynlala@gmail.com
เว็บไซต์ http://wangtamou.blogspot.com/2014/09/blog-post_4.html