โรงเรียนกศน.ตำบลดงขวาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงขวาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงขวาง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ muangnfe@hotmail.com
เว็บไซต์ Tu dongkwang@gmail.com