โรงเรียนกศน.ตำบลหนองญาติ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองญาติ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองญาติ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ muangnkp@gmail.com
เว็บไซต์ http://ksn-nongyat.blogspot.com/