โรงเรียนกศน.ตำบลคำเตย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำเตย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำเตย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sally.172555gmail.com
เว็บไซต์ -