โรงเรียนกศน.ตำบลท่าค้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าค้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าค้อ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chaweewan_pom@gmail.com
เว็บไซต์ http://ksnthako.blogspot.com/