โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านผึ้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านผึ้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านผึ้ง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ rut10082518@gmail
เว็บไซต์ http://tumboonbanpeng.blogspot.com/