โรงเรียนกศน.ตำบลกุรุคุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุรุคุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุรุคุ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ muangnfe@gmail.com
เว็บไซต์ www.kuruku.com