โรงเรียนกศน.ตำบลนาราชควาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาราชควาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาราชควาย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ muangnfe@hotmail.com
เว็บไซต์ http//kittisak75.blogspot.com