โรงเรียนกศน.ตำบลนาทราย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาทราย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาทราย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nattaree0099@hotmail.com
เว็บไซต์ nattaree272861@gmail.com