โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแสง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองแสง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองแสง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ muangnkp@gmail.com
เว็บไซต์ -