โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลในเมือง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chongkol2511@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nfemoung.blogspot.com