โรงเรียนกศน.ตำบลเด่นราษฎร์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเด่นราษฎร์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เด่นราษฎร์
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4623/003