โรงเรียนกศน.ตำบลดูกอึ่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดูกอึ่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดูกอึ่ง
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/ 4623/003