โรงเรียนกศน.ตำบลสาวแห

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสาวแห
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สาวแห
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4623/004