โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเขือง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านเขือง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านเขือง
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ anegpong_101@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4622/001/