โรงเรียนกศน.ตำบลหมูม้น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหมูม้น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หมูม้น
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ towanna101@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4622/006/