โรงเรียนกศน.ตำบลพระเจ้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระเจ้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระเจ้า
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pantachai101@gmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4622/002/