โรงเรียนกศน.ตำบลพระธาตุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระธาตุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระธาตุ
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nuttaya.uno@gmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4622/005/index.php