โรงเรียนกศน.ตำบลพลับพลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพลับพลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พลับพลา
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Oroom๒๕๕๐@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4622/004/index.php