โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงขวัญ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงขวัญ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงขวัญ
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ poj307305@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4622/003/index.php