โรงเรียนกศน.ตำบลแสนชาติ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแสนชาติ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แสนชาติ
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ mutcha_rin@hotmail.com
เว็บไซต์ -