โรงเรียนกศน.ตำบลผักแว่น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลผักแว่น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ผักแว่น
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ auchanamaneejak@gmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4619/007/