โรงเรียนกศน.ตำบลยางใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยางใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยางใหญ่
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ prachit_101@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4619/006/