โรงเรียนกศน.ตำบลดงสิงห์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงสิงห์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงสิงห์
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nuch_bio1@hotmail.com
เว็บไซต์ -