โรงเรียนกศน.ตำบลจังหาร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลจังหาร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล จังหาร
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ a_juraluk@hotmail.com
เว็บไซต์ -