โรงเรียนกศน.ตำบลม่วงลาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลม่วงลาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ม่วงลาด
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ roodfan@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4619/003/