โรงเรียนกศน.ตำบลดินดำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดินดำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดินดำ
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ boomtong2@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4619/001/