โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านบาก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านบาก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านบาก
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -