โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวงควง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองแวงควง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองแวงควง
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -